SERMONS

John Square-2.png
John Square-2.png

Jesus Overcomes

August 28, 2022, 2:45:00 PM

John 16:25-33

Jonathan Blaylock

John Square-2.png

Jesus Sends the Spirit Pt. 2

August 7, 2022, 2:45:00 PM

John 15:26-16:4

Jonathan Blaylock

John Square-2.png

Jesus is the Vine

July 17, 2022, 2:45:00 PM

John 15:1-11

Jonathan Blaylock

John Square-2.png

Jesus is the Way, the Truth, & the Life

June 26, 2022, 2:45:00 PM

John 14:1-7

Jonathan Blaylock

John Square-2.png

Jesus is the Example of Service

June 5, 2022, 2:45:00 PM

John 13:1-20

Charles Dunevant

John Square-2.png

Jesus Must Be Confessed

April 24, 2022, 2:45:00 PM

John 12: 37-43

Jonathan Blaylock

John Square-2.png

Jesus is a Different Kind of King

April 10, 2022, 2:45:00 PM

John 12:12-19

Jonathan Blaylock

John Square-2.png

Jesus is the One Who Should Die

March 20, 2022, 2:45:00 PM

John 11:45-57

Jonathan Blaylock

John Square-2.png

Jesus Turns Sorrow to Joy

August 21, 2022, 2:45:00 PM

John 16:16-24

Jonathan Blaylock

John Square-2.png

Jesus is Hated

July 31, 2022, 2:45:00 PM

John 15:18-25

Jonathan Blaylock

John Square-2.png

Jesus Sends Help

July 10, 2022, 2:45:00 PM

John 14:15-31

Jonathan Blaylock

John Square-2.png

Jesus is Comprehensible

June 19, 2022, 2:45:00 PM

John 13:36-38

Charles Dunevant

John Square-2.png

Jesus is Betrayed

May 29, 2022, 2:45:00 PM

John 13:1-30

Jonathan Blaylock

John Square-2.png

Jesus is Lifted Up

April 17, 2022, 2:45:00 PM

John 12:27-36

Jonathan Blaylock

John Square-2.png

Jesus is Worth Talking About

April 3, 2022, 2:45:00 PM

John 12:9-11

Jonathan Blaylock

John Square-2.png

Jesus is Victorious

March 13, 2022, 2:45:00 PM

John 11:38-44

Jonathan Blaylock

John Square-2.png

Jesus Sends the Spirit Pt. 3

August 14, 2022, 2:45:00 PM

John 16:4b-15

Jonathan Blaylock

John Square-2.png

Jesus is A Friend

July 24, 2022, 2:45:00 PM

John 15:12-17

Charles Dunevant

John Square-2.png

Jesus is United with the Father

July 3, 2022, 2:45:00 PM

John 14:6-14

Jonathan Blaylock

John Square-2.png

Jesus is Focused on His Mission

June 12, 2022, 2:45:00 PM

John 13:31-35

Jonathan Blaylock

John Square-2.png

Jesus Speaks Authority

May 1, 2022, 2:45:00 PM

John 12:44-50

Jonathan Blaylock

John Square-2.png

We Wish to see Jesus

April 15, 2022, 10:30:00 PM

John 12:20-26

Jonathan Blaylock

John Square-2.png

Jesus it Worthy of Worship

March 27, 2022, 2:45:00 PM

John 12:1-8

Jonathan Blaylock

John Square-2.png

Jesus is Hope in Grief

March 6, 2022, 3:45:00 PM

John 11:28-37

Jonathan Blaylock